CBH Nyhetsbrev – 3. desember 2020

Julen 2020?

Det er spesielle omstendigheter for tiden. Verden har vært i unntakstilstand siden mars, og i Norge opplever vi nå restriksjoner blant annet på hvor mange som får samles. Julen blir ikke som den pleier.

Julen var allerede fra før en krevende tid for mange. I år vil de nye begrensningene medføre mindre fysisk kontakt og at flere sitter alene på julekvelden. Mange er også redde. Da er det spesielt viktig å ta vare på hverandre. Familiemedlemmer som ikke får blitt med på feiringen kan trenge litt ekstra oppmerksomhet. En telefonsamtale med en venn kan bety mye for den det gjelder.

Vi ønsker også å bidra på vår måte. Vi holder vår daglige kveldsmeditasjon, Takk for dagen, hver ukedag klokken 21:00. Dette skjer i Facebookgruppen «Living by Heart», hvor du er hjertelig velkommen inn: https://www.facebook.com/groups/livingbyheart

Hver søndag klokken 11 har vi faglig webinar som en smakebit på hva utdanningen vår har å by på. Her er spørsmål og innspill hjertelig velkommen. Webinarene holdes på vår Facebookside: https://www.facebook.com/CoachingbyHeart.no

Ja, vår ettårige utdanning på deltid i coaching og selvledelse begynner nå 9. og 10. januar 2021. Den foregår naturlig nok online så du kan følge den hvor enn du bor i landet. Det er en faglig solid utdanning som både har inspirert og gledet dem som har tatt den. Utdanningen skaper også et unikt fellesskap blant studentene. Ved å følge denne lenken får du mer informasjon: https://coachingbyheart.no/mottastudieinfo/

Vi kan trenge litt ekstra drahjelp for å nå ut til nye studenter. Kunne du tenke deg å hjelpe oss med det? Kjenner du noen som kunne trenge akkurat det vi har å tilby? Da kan du videresende denne lenken: https://coachingbyheart.no/mottastudieinfo/

eller ta kontakt her: https://coachingbyheart.no/samtale/

I disse tider tenker jeg at det er spesielt viktig at vi har stor takhøyde. Det er forskjellige meninger om hva som foregår politisk og til dels sterke meninger. Dette vekker følelser, og til tider sterke følelser. Julen er en høytid for fellesskap, så la oss møtes i hjertet bortenfor meninger, standpunkter og forklaringsmodeller. Den vi egentlig er ligger dypere enn som så. I det stille punktet innerst inne finnes stillhet, ro og kjærlighet.

Hjertelig hilsen
Bjørn og hele CBH-teamet

Please follow and like us:

CBH Nyhetsbrev – 26. mars 2020

Hva gjør vi nå?

Norge og resten av verden står i en svært spesiell situasjon for tiden. Det er mye usikkerhet og frykt, mange har mistet jobben eller har blitt sendt hjem, skoler og arbeidsplasser er stengt, det er reiseforbud og karantene og verdensøkonomien raser.

Mange sliter, er bekymret og ensomme. Dagens situasjon har ført til stort press på hjelpetelefoner, og mange når ikke gjennom. Med et så stort behov for noen å snakke med, har gode krefter innen coaching gått sammen om å lage et samtaletilbud. Vi spurte våre coacher i Coaching by Heart om noen kunne tenke seg å stille opp gratis og fikk overveldende respons: Mer enn 20 coacher stiller opp som gratis samtalepartnere!

Gratis samtale
Det er mange krav som skal tilfredsstilles for å opprette samtaletelefoner – det skal være konfidensielt og trygt for de som ringer inn. Derfor er det opprettet et samarbeid med organisasjonen «Wake me up» som er et samtaletilbud for ungdom. De har en plattform som sikrer konfidensialitet og oppfyller alle krav som stilles med tanke på personvern.

Dette prosjektet gjør vi i nært samarbeid med Den Norske CoachForening (DNCF) og International Coach Federation Norge – ICF. Hvis du vil ha en gratis samtale eller kjenner noen som kunne trenge en samtale, kan samtaletjenesten nås via det ikke-kommersielle nettstedet www.wakemeup.no. Det er over 100 coacher landet rundt som nå stiller seg til disposisjon.

Dette er et gratistilbud over nett. Dette gjelder en til en samtaler, ikke coaching. Du får inntil 45 min samtale. Tilbudet er for barn og ungdom fra 14 år og oppover samt voksne og eldre. Du trenger bankID for å logge deg inn. Vi er underlagt taushetsplikt og GDPR.

Gratis online delingsgruppe
I vanskelige tider kan vi ha god nytte av å være en del av et fellesskap. For mange er muligheten til å være sosial innskrenket nå. Det kan være godt å komme sammen med andre for å dele hva som skjer i hverdagen slik at vi kan støtte og løfte hverandre. Vi tilbyr derfor gratis delingssirkler over nett. Det blir oppstart på delingssirkler fra og med neste uke. Du kan selv velge hvilken dag som passer best for deg:

Mandag 18:00-1930
Tirsdag  18:00-1930
Onsdag 18:00-19:30
Torsdag 18:00-19:30

Livsmestring for lærere
Er du lærer? Torsdag 16. april starter Inger og Stein fra Coaching by Heart et online-kurs for lærere om livsmestring i skolen. Kurset vil trygge lærere i arbeidet med livsmestring gjennom praktiske metoder og verktøy som blir praktisert på kurset. I tillegg til fire kveldssamlinger på nett får du som lærer kurshefte som PDF, øvelser og manualer samt videomateriale til inspirasjon.

https://www.facebook.com/events/936373883443793/

Hvorfor lider vi?
Jeg har også skrevet en tekst om årsaken til lidelse. Den kan kanskje være til hjelp spesielt i disse tider. Du finner den som blogg på vår hjemmeside HER.

Hjertelig hilsen
Bjørn og hele CBH-teamet

Please follow and like us:

Hvorfor lider vi?

I februar i år fikk jeg en innsikt i årsaken til lidelse. Jeg var i Kullu i de indiske Himalaya-fjellene for å besøke mine gamle venner fra tiden da jeg var tilknyttet guruen Swami Shyam. Jeg hadde fått leie en flott leilighet tilhørende noen som bodde der til og fra. Med et arsenal av varmeovner holdt jeg den skarpeste kulden ute. Der halvveis lå jeg på sofaen, drakk te og leste «Inexhaustable Mystery» av A. H. Almaas. Den hadde jeg funnet i bokhyllen. Jeg kjente litt til A. H. Almaas fra før da en god venn av meg følger hans vei og skole, «The Diamond Approach».

Boken imponerte meg med sin klarhet – helt til jeg kom til kapittelet om årsaken til lidelse. Her opplevde jeg at Almaas bommet på mål. Det var ikke direkte feil det som stod skrevet, men det var komplisert og omfattende og manglet den ene samlende innsikten.

Først litt om hva lidelse er
Lidelse er den psykiske smerten vi kan oppleve når vi er redde, når vi dummer oss ut, blir sett ned på, blir avvist og frosset ute, når vi mislykkes, når vi ikke forstår, ikke klarer å uttrykke oss, ikke får det vi ønsker oss og blir påtvunget noe vi ikke vil ha.

Lidelse opplever vi også i forbindelse med tap av en venn eller et familiemedlem, ved skilsmisse, ved svik og når noe vi trodde på viser seg å være falsk.

Vi kan også lide når vi ser andre lide, og særlig når vi selv er årsaken til at andre lider. De fleste mennesker er empatiske og andres smerte og lidelse kan oppleves like sterkt som vår egen. Selv har jeg alltid kjent en lidelse forbundet med estetikk – jeg lider når noe vakkert blir ødelagt – slik som forurensning av naturen, et gammelt tempel som blir bombet, kunstverk som blir vandalisert og kulturer som forsvinner.

Lidelse er noe annet enn fysisk smerte. Fysisk smerte kan være uutholdelig og grusomt. Heldigvis har vi en utviklet legevitenskap som ofte kan både lindre smerten og hjelpe oss bli friske!

For et år siden fikk jeg en liten smakebit. En tann gjorde så vondt at jeg kravlet rundt på gulvet og ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg! Jeg knasket Paralgin Forte som sukkertøy. Det var en usigelig lettelse når jeg omsider fikk trukket tannen.

Men i visse tilfeller er fysisk smerte noe vi frivillig kan velge å utsette oss for. For eksempel medfører isbading betydelig smerte, men smerten og opphøret av smerten gir samlet en god opplevelse – for dem som driver med det.

Og motsatt, blir smerten påført oss ufrivillig er sjansen stor for at vi lider – noe som gjør smerten mye verre! Ja, påtvunget isbading ville nok vært ganske traumatisk for de fleste.

Så hvis smerte og lidelse er to forskjellige ting, hva er det som gjør at vi lider?

Lidelsens årsak
Vi lider når vi har motstand mot det som faktisk skjer, når noe i oss stritter imot fakta. Lidelse er en varsellampe, akkurat som smerte, om at noe ikke stemmer. Men når vi lider er det noe som ikke stemmer med hvordan vi synes det burde være. Og det er bra, for i mange tilfeller kan vi gjøre noe med det som skjer og forandre situasjonen.

Et ganske trivielt eksempel var jeg da jeg strøk på oppkjøring til førerprøven. Da led den 19-årige meg! Men jeg prøvde igjen og klarte det! Jeg forandret dermed situasjonen og lidelsen opphørte.

I andre tilfeller er det lite eller ingenting vi kan gjøre for å forandre situasjonen, for eksempel når noen nær oss dør. Da opphører smerten først når vi kan akseptere at det er som det er. Vi slipper taket i at det burde være annerledes.

Anonyme Alkoholikere bruker en bønn skrevet av den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr som mange er kjent med:

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Denne bønnen går til kjernen av lidelsens årsak, nemlig å ikke akseptere det vi ikke kan forandre. Vårt indre kart over hvordan virkeligheten burde være stemmer ikke med virkeligheten. Vi holder fast ved trosforestillinger som ikke blir bekreftet. Vi hevder hardnakket at vi har rett og at virkeligheten er feil. Da lider vi.

Men det er ikke så enkelt. Noen tilfeller faller imellom disse to enkle kategoriene. Vi kjemper for eksempel for menneskerettigheter, og det er usikkert om vi faktisk kan gjøre noe med uretten i verden eller ei. Da kan vi innta et fugleperspektiv til vår egen kamp og akseptere og finne ro i at vi inngår i denne kampen – vi anerkjenner at det finnes urett og vi akseptere at vi kjemper mot denne uretten. Dypest sett ser vi at det er som det er, men vi slutter ikke å spille vår aktive rolle i å forandre omstendighetene likevel. Eller vi opplever en sorg og innser at sorgen er der og at den trenger tid. Å kjempe mot sorgen for å unngå å lide, gjør oss ikke godt. Å akseptere at vi sørger kan gi oss ro midt i tapet og det vonde vi kjenner på.

Å lide er en del av livet. Men mye av lidelsen kan vi unngå ved å gi slipp på våre historier om hvordan ting burde, skulle, eller skal være. Vi innser at ting var som de var og at de er som de er; vi harmoniserer vår indre forestillingsverden med det som faktisk skjer.

Bjørn Årstad Seyffarth

Please follow and like us:

CBH Nyhetsbrev – 2. februar 2020

Hva er meningen med det hele?

Det har blitt sagt at vi lever i en meningskrise. De store historiene som gav mening til livet, som religion, nasjonalismen, kulturen og fremskrittet, har raknet for mange. Religionen er ikke lenger troverdig i sin gamle form i lys av vitenskapen. Vi tror ikke lenger at det er typisk norsk å være best særlig sett i lys av hvordan politikere gang på gang ignorerer hva som er best for folket til fordel for økonomiske interesser for de få rikeste. Kulturen er oppstykket i mange små biter som ikke henger sammen og fremskrittet leder oss stadig nærmere stupet istedenfor mot grønne skoger … Alt dette tynger mange, og særlig mange unge som opplever at de har blitt frarøvet sin fremtid.

Samtidig kreves det stadig mer av oss. Vi må forholde oss til stadig mer informasjon og prestere stadig mer for å holde tritt med utviklingen. Stress er dagligdags for de fleste.

Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å finne mer ro og mening i tilværelsen?

Jeg ser to mulige svar. For det første må vi finne tilbake til oss selv. Ved å finne et godt indre rom blir vi mindre påvirket av kaoset av informasjon og nyheter rundt oss. Vi finner en indre trygghet og stabilitet basert på egne verdier og et nært forhold til våre behov, følelser og tilstedeværelse (mindfulness). Derfor anbefaler vi i Coaching by Heart meditasjon.

Tord Helsingeng underviser i meditasjon og mindfulness og i samarbeid med ham tilbyr vi nå et introduksjonskurs for dem som ønsker å finne sin egen vei – uavhengig av ytre støy. Dette kurset begynner allerede om 3 dager! Meld deg på nå!

https://basicmindfulness.no/heart#.Xiq2eGjduMr
For det andre trenger vi gode fellesskap og menneskemøter – arenaer hvor vi kan være oss selv og dele og få inspirasjon av andre medmennesker. Alene kan vi føle oss maktesløse, men sammen kan vi faktisk gjøre en endring og skape noe vakkert. Dette er noe vi ønsker å bidra til med våre utdanninger.

Og, vi i Coaching by Heart fornyer oss stadig. Mange ønsker seg en ren coach-utdanning og andre ønsker å gå dypere i livsmestring og selvutvikling. Vi jobber derfor med to utdanninger for neste år:

1. Coaching og selvledelse
2. Livsmestring og relasjonskompetanse

Mer informasjon kommer så snart vi får dette på plass! Oppstart blir i august/september 2020.
Velkommen til oss!

Hjertelig hilsen
Bjørn og hele CBH-teamet

Please follow and like us:

CBH Nyhetsbrev – 18. desember 2019

God jul i stua fra oss!

Det er mørkt der ute, og julelysene skinner inne. Det er sterke kontraster. Jula er en spesiell tid, ja det er nok den sterkeste høytiden vi har i Norge. Tradisjonene melder seg med fynd og klem både i media, i gatene og i de tusen hjem.

Mange forbinder jula med samhold, glede og en magisk stemning. Sammen med familie og venner nyter man fridager, god mat og festligheter. Bånd med venner, kolleger og familie forsterkes på nytt og det er en egen opphøyd følelse over gjentagelsen av tradisjoner. Romjula kan være en god tid for ettertanke og hvile.

For andre er jula mye stress med presangkjøp og høye krav og forventninger om hvordan det bør og skal være – for å være bra nok. Å være sammen med familie kan også være utfordrende og konfliktfylt.

Atter andre lider i ensomhet. Julen er en mektig påminnelse om hvor alene man er, for fortellingene om familie og fellesskap fyller TV’en hver kveld. Det kan være veldig tøft for dem det gjelder.

Jula har et godt budskap – å vise omsorg for andre og å inkludere dem som står utenfor. Det er like aktuelt nå som hvert år. Julen oppfordrer til generøsitet – å tenke litt ekstra på andre og ikke bare på seg og sitt. Jula er også en påminnelse om det større kulturelle fellesskapet de fleste av oss inngår i. Det kan det være godt å kjenne på (og vondt hvis man står utenfor…).

Vi i Coaching by Heart ønsker alle en god juletid med omsorg, høytid og god mat! Ta godt vare på hverandre!

Hjertelig hilsen
Bjørn og hele CBH-teamet

Please follow and like us: