Hva er meningen med det hele?

Det har blitt sagt at vi lever i en meningskrise. De store historiene som gav mening til livet, som religion, nasjonalismen, kulturen og fremskrittet, har raknet for mange. Religionen er ikke lenger troverdig i sin gamle form i lys av vitenskapen. Vi tror ikke lenger at det er typisk norsk å være best særlig sett i lys av hvordan politikere gang på gang ignorerer hva som er best for folket til fordel for økonomiske interesser for de få rikeste. Kulturen er oppstykket i mange små biter som ikke henger sammen og fremskrittet leder oss stadig nærmere stupet istedenfor mot grønne skoger … Alt dette tynger mange, og særlig mange unge som opplever at de har blitt frarøvet sin fremtid.

Samtidig kreves det stadig mer av oss. Vi må forholde oss til stadig mer informasjon og prestere stadig mer for å holde tritt med utviklingen. Stress er dagligdags for de fleste.

Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre for å finne mer ro og mening i tilværelsen?

Jeg ser to mulige svar. For det første må vi finne tilbake til oss selv. Ved å finne et godt indre rom blir vi mindre påvirket av kaoset av informasjon og nyheter rundt oss. Vi finner en indre trygghet og stabilitet basert på egne verdier og et nært forhold til våre behov, følelser og tilstedeværelse (mindfulness). Derfor anbefaler vi i Coaching by Heart meditasjon.

Tord Helsingeng underviser i meditasjon og mindfulness og i samarbeid med ham tilbyr vi nå et introduksjonskurs for dem som ønsker å finne sin egen vei – uavhengig av ytre støy. Dette kurset begynner allerede om 3 dager! Meld deg på nå!

https://basicmindfulness.no/heart#.Xiq2eGjduMr
For det andre trenger vi gode fellesskap og menneskemøter – arenaer hvor vi kan være oss selv og dele og få inspirasjon av andre medmennesker. Alene kan vi føle oss maktesløse, men sammen kan vi faktisk gjøre en endring og skape noe vakkert. Dette er noe vi ønsker å bidra til med våre utdanninger.

Og, vi i Coaching by Heart fornyer oss stadig. Mange ønsker seg en ren coach-utdanning og andre ønsker å gå dypere i livsmestring og selvutvikling. Vi jobber derfor med to utdanninger for neste år:

1. Coaching og selvledelse
2. Livsmestring og relasjonskompetanse

Mer informasjon kommer så snart vi får dette på plass! Oppstart blir i august/september 2020.
Velkommen til oss!

Hjertelig hilsen
Bjørn og hele CBH-teamet

Facebook Comments
Please follow and like us: