Hva gjør vi nå?

Norge og resten av verden står i en svært spesiell situasjon for tiden. Det er mye usikkerhet og frykt, mange har mistet jobben eller har blitt sendt hjem, skoler og arbeidsplasser er stengt, det er reiseforbud og karantene og verdensøkonomien raser.

Mange sliter, er bekymret og ensomme. Dagens situasjon har ført til stort press på hjelpetelefoner, og mange når ikke gjennom. Med et så stort behov for noen å snakke med, har gode krefter innen coaching gått sammen om å lage et samtaletilbud. Vi spurte våre coacher i Coaching by Heart om noen kunne tenke seg å stille opp gratis og fikk overveldende respons: Mer enn 20 coacher stiller opp som gratis samtalepartnere!

Gratis samtale
Det er mange krav som skal tilfredsstilles for å opprette samtaletelefoner – det skal være konfidensielt og trygt for de som ringer inn. Derfor er det opprettet et samarbeid med organisasjonen «Wake me up» som er et samtaletilbud for ungdom. De har en plattform som sikrer konfidensialitet og oppfyller alle krav som stilles med tanke på personvern.

Dette prosjektet gjør vi i nært samarbeid med Den Norske CoachForening (DNCF) og International Coach Federation Norge – ICF. Hvis du vil ha en gratis samtale eller kjenner noen som kunne trenge en samtale, kan samtaletjenesten nås via det ikke-kommersielle nettstedet www.wakemeup.no. Det er over 100 coacher landet rundt som nå stiller seg til disposisjon.

Dette er et gratistilbud over nett. Dette gjelder en til en samtaler, ikke coaching. Du får inntil 45 min samtale. Tilbudet er for barn og ungdom fra 14 år og oppover samt voksne og eldre. Du trenger bankID for å logge deg inn. Vi er underlagt taushetsplikt og GDPR.

Gratis online delingsgruppe
I vanskelige tider kan vi ha god nytte av å være en del av et fellesskap. For mange er muligheten til å være sosial innskrenket nå. Det kan være godt å komme sammen med andre for å dele hva som skjer i hverdagen slik at vi kan støtte og løfte hverandre. Vi tilbyr derfor gratis delingssirkler over nett. Det blir oppstart på delingssirkler fra og med neste uke. Du kan selv velge hvilken dag som passer best for deg:

Mandag 18:00-1930
Tirsdag  18:00-1930
Onsdag 18:00-19:30
Torsdag 18:00-19:30

Livsmestring for lærere
Er du lærer? Torsdag 16. april starter Inger og Stein fra Coaching by Heart et online-kurs for lærere om livsmestring i skolen. Kurset vil trygge lærere i arbeidet med livsmestring gjennom praktiske metoder og verktøy som blir praktisert på kurset. I tillegg til fire kveldssamlinger på nett får du som lærer kurshefte som PDF, øvelser og manualer samt videomateriale til inspirasjon.

https://www.facebook.com/events/936373883443793/

Hvorfor lider vi?
Jeg har også skrevet en tekst om årsaken til lidelse. Den kan kanskje være til hjelp spesielt i disse tider. Du finner den som blogg på vår hjemmeside HER.

Hjertelig hilsen
Bjørn og hele CBH-teamet

Facebook Comments
Please follow and like us: