Utdanning i coaching og livsmestring – Årsoversikt 2019-2020