Etiske retningslinjer

1. En coach har taushetsplikt angående alle opplysninger som en klient gir. Unntatt fra dette er akutte nødssituasjoner der klienten eller andres sikkerhet er alvorlig truet. Med tillatelse fra klienten kan en anonymisert reformulering brukes internt i læringsøyemed.

2. En coach skal unngå private og intime forhold til klienter og sørge for at forholdet holdes på et profesjonelt plan med mindre coachen og klienten allerede har et slik forhold før. Det er coachens ansvar å sørge for at forholdet til klienten forblir profesjonelt.

3. Når en person oppsøker en coach med saksforhold som coachen ikke ser seg i stand til å føre samtaler om, bør coachen vise til annet kvalifisert tilbud.

4. En coach skal ikke gi råd eller lede en klient i en retning som ikke står i samsvar med klientens verdier og vurderinger, ei heller ta i bruk metoder eller teknikker som klienten ikke føler seg komfortabel med.

5. En coach skal støtte klienten i å være sann mot seg selv, oppdage sine egne ressurser, finne sin vei og tørre å ta egne valg. En coach skal oppmuntre klienten til å ansvar for sitt eget liv, sine egne valg og handlinger.

Coaching by Heart