Coaching by Heart – et godt fellesskap!

Våren 2014 ble jeg, Bjørn Årstad Seyffarth, spurt om å lage en coachutdanning. Med utgangspunkt i min bakgrunn i filosofisk praksis, LØFT, positiv psykologi og kognitiv terapi fant jeg gode strukturer til å skape et rammeverk for både den Østlige- og Vestlige visdommen vi ønsket å formidle. Jeg skrev manualen Kunsten å coache og laget grunnstrukturen for utdanningen. Min partner bidro med viktige verktøy som transformasjon, manifestering og salgstrening samt solgte utdanningen. Kristin Wang bidro også i disse samtalene og i oppstarten av utdanningen. Hun brakte oss stadig tilbake til hjertet når vi gutta ble for tekniske. Sammen skapte vi en ettårig coachutdanning med dybde og følelse.

Det ble en suksess allerede det første året med 35 påmeldte! Denne utdanningen gikk i fire år og har utdannet flere hundre hjerte-coacher og forandret utallige liv! Vennskapene og miljøet som oppstod har blitt et vakkert fellesskap!

I august 2017 bestemte min partner seg for å fortsette uten meg og å legge ned den ettårige utdanningen. Det ansporet meg til å starte Coaching by Heart i august 2018 i samarbeid med tidligere mentorer og studenter fra den tidligere utdanningen. Vi ønsket å bygge videre på arbeidet og erfaringene vi hadde gjort oss over flere år, men med enda større faglig tyngde og et lengre forløp for å sikre et seriøst tilbud til våre studenter. Vi driver nå utdanningen coaching og livsmestring på andre året.

Utdanningen har vært i stadig utvikling. I møte med NOKUTs strukturer og krav har vi arbeidet med å integrere og tilpasse disse i vår undervisning og kvalitetssikring. Vi søkte NOKUT første gang 1. september 2019. Vi har søkt igjen nå 2. mars 2020.

Senhøsten 2019 ble vi invitert til å delta i en komite opprettet av Standard Norge som arbeider med å utvikle Norske Standarder for Coaching. Arbeidet her har ytterligere skjerpet vår utdanning. Dette har også ledet til et direkte samarbeid med DNCF ved leder Pia Paalgard Gurstad.

Coaching by Heart ønsker å tilby en coachutdanning og et livsmestringsprogram med fokus på å skape faglig- og personlig vekst i et godt fellesskap. Vi ønsker å støtte alle studenter som kommer til oss til å bli enda tryggere, sannere og mer kompetente versjoner av seg selv.

Bjørn Årstad Seyffarth