Kurs og utdanning i coaching og livsmestring

TILBUD OG PRISER 2019-2020

Gratis

Resurser online:

INTRO-KURS I COACHING

HELGEKURS OVER 2 DAGER

GRUNNKURS I COACHING

3 MND DELTID

UTDANNING I COACHING

1-ÅRIG STUDIE DELTID

*Tilgjengelig snart…

900 kr

20 000 kr

50 000 kr*

 • Nyhetsbrev
 • Faglige videoer
 • Hjerte-meditasjon
 • En gratis coach-samtale
 • Webinar om coaching
 • PDF: 5 ferdigheter for coaching
 • PDF: Behovshjulet
 • FB-gruppen Living by heart
 • Godt fellesskap

 * Tilgjengelig snart – Men klikk Ja takk nedenfor og du får tilsent Nyhetsbrev og en PDF nå!

 

 • Verktøy i coaching
 • Praktisk trening
 • En gratis coach-samtale
 • Godt fellesskap
 • Nyhetsbrev
 • Kursmateriell

   

DATOER OG PÅMELDING

 • INTRO-KURS I COACHING
 • 3 TEAMER:
  – lytte
  – spørsmål

  – perspektiver
 • 3 helgesamlinger (lør-søn)
 • 3 faglige webinarer
 • Studiegruppe og kontaktlærer
 • Nettstudier med videoer, øvelser og fagtekster
 • Individuell oppfølging med din kontaktlærer
 • Godt fellesskap

Oppstart i september 2019.
Se datoer for helgesamlingene her.

 • INTRO-KURS I COACHING
 • GRUNNKURS 1
 • 9 temaer totalt
 • 9 helge-samlinger
 • 9 faglige webinarer
 • Studiegruppe og kontaktlærer
 • Nettstudier med videoer, øvelser og fagtekster
 • Individuell oppfølging med kontaktlærer
 • Godt fellesskap

Oppstart i september 2019.
Se datoer for helgesamlingene her

 

Motta nyhetsbrev og gratis PDF nå: «5 ferdigheter for coaching»

Etter INTRO-KURSET kan du fortsette på GRUNNKURSET og 1-ÅRIG UTDANNING.

GRUNNKURSET åpner for muligheten til å fullføre 1-ÅRIG UTDANNING.

*Ikke inkludert: Sertifisering og eksamen (300 timer) kommer i tillegg.

GRATIS

Resurser online:

*Kommer snart…

 • Nyhetsbrev
 • Faglige videoer
 • Hjerte-meditasjon
 • En gratis coach-samtale
 • Webinar om coaching
 • PDF: 5 ferdigheter for coaching
 • PDF: Behovshjulet
 • FB-gruppen Living by heart
 • Godt fellesskap

 *Tilgjengelig snart…

Motta nyhetsbrev og gratis PDF nå: «5 ferdigheter for coaching»

INTRO-KURS I COACHING

HELGEKURS OVER 2 DAGER

900 kr

 • Verktøy i coaching
 • Praktisk trening
 • En gratis coach-samtale
 • Godt fellesskap
 • Nyhetsbrev
 • Kursmateriell

   

DATOER OG PÅMELDING

Etter INTRO-KURSET kan du fortsette på GRUNNKURSET og 1-ÅRIG UTDANNING.

GRUNNKURS I COACHING

3 MND DELTID

20 000 kr

 • INTRO-KURS I COACHING
 • 3 TEAMER:
  – lytte
  – spørsmål

  – perspektiver
 • 3 helgesamlinger (lør-søn)
 • 3 faglige webinarer
 • Studiegruppe og kontaktlærer
 • Nettstudier med videoer, øvelser og fagtekster
 • Individuell oppfølging med din kontaktlærer
 • Godt fellesskap

Oppstart i september 2019.
Se datoer for helgesamlingene her.

GRUNNKURSET åpner for muligheten til å fullføre 1-ÅRIG UTDANNING.

UTDANNING I COACHING

1-ÅRIG STUDIE DELTID

50 000 kr*

 • INTRO-KURS I COACHING
 • GRUNNKURS 1
 • 9 temaer totalt
 • 9 helge-samlinger
 • 9 faglige webinarer
 • Studiegruppe og kontaktlærer
 • Nettstudier med videoer, øvelser og fagtekster
 • Individuell oppfølging med kontaktlærer
 • Godt fellesskap

Oppstart i september 2019.
Se datoer for helgesamlingene her

*Ikke inkludert: Sertifisering og eksamen (300 timer) kommer i tillegg.