GUNN RANDI FJÆSTAD

GUNN RANDI FJÆSTAD

Mentor

Jeg kjenner på gleden av å strekke meg!

Ved å rette oppmerksomheten mot utfordringer og muligheter finner du svaret som kan hjelpe deg på veien videre. Lær deg å lytte til dine talenter, drømmer og ambisjoner! Livsgleden din påvirkes av i hvor stor grad du våger å møte deg selv og andre.

Strekk deg slik du selv ønsker, jeg kan være din guide på veien. Jeg er sertifisert coach fra Leadership by Heart Academy. Jeg er også utdannet barne- og ungdomsarbeider og har utdanning i personalutvikling og ledelse, samt omstilling og forhandlinger.

Jeg har lang erfaring med samspillet mellom mennesker og organisasjonsutvikling, fra det politiske liv, i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner.

Coachutdanningen har gitt meg gode personlig innsikter. Det beste av alt er at jeg nå har verktøy som jeg kan bruke i mitt arbeid som coach for andre. Det er med stor glede , respekt og ydmykhet jeg inviterer til samtalen som forandrer.

Livet har lært meg at gjennom ulike livsfaser er vi stadig i endring og i læringssituasjoner. Vi møter nye krav og forventninger til oss selv og andre, både i arbeid, hjem og fritid.

Som mentor i Coaching by Heart kan jeg være din guide på veien.

GUNN RANDI FJÆSTAD Information