HALLFRIDUR BJARNADOTTIR

HALLFRIDUR BJARNADOTTIR

Coach

er opprinnelig islending som har gjort nordmann av seg. Etter flere år med selvutvikling, meditasjon og søken er hun nå klar til å være mentor for COACHING BY HEART. Hallfridur er en dame med stor livskunnskap, mor til tre og mormor til fem. Hun kom til Norge for over 30 år siden for å studere ergoterapi.

I 1995 begynte hun som lærer på Gand Videregående Skole i Sandnes hvor hun virker som lektor den dag i dag. Siden den gang har hun vært utlånt til ergoterapiutdannelsen til Diakonhjemmets Høgskole (nå VID) i to år og virket som avdelingsleder ved Gand Videregående Skole 2007-2014.

Årene har vært fylt med studier, verv og utforskning av helhetlig helse. Blant annet var hun MOT-informatør 2004-2005 og medlem av faggruppen MINDFULNESS FOR BARN OG UNGE (NFON) 2012-2014. I masteroppgaven ved Europeisk Dimensjon i Helsefremmende Arbeid brukte hun OPPMERKSOMT NÆRVÆR (mindfulness) som stressmestring og helsefremmende tiltak for lærere. I tillegg lærte hun opp sju klasser med 16-åringer i oppmerksomt nærvær.

I 2017 ble hun sertifisert coach i Leadership by Heart og 2018 fullførte hun videre-utdanningen Master delen ved samme utdanningsprogram. Hun har gjennomført to FINDINGS SELF-LOVE kurs hos Bjørn på Bali.

HALLFRIDUR BJARNADOTTIR Information